Hvad betyder Årlige Omkostninger i Procent?

I forhold til rentesatsen er ÅOP – forkortelse for årlige omkostninger i procent – et langt mere reelt udtryk for, hvad et lån koster i alt.

Ud over udlånsrenten inkluderer begrebet en række omkostninger, der er forbundet med etablering af lånet og med afbetaling på lånet. I forbindelse med etablering af lånet drejer det sig om etableringsgebyr til banken, omkostninger til tinglysning eller løbende provisioner.

Frem for renten bør du derfor altid sammenligne de årlige omkostninger i procent, og som hovedregel vælge det produkt, der har den laveste ÅOP. Dog skal du være opmærksom på, hvordan ÅOP’en er sammensat. En konkurrencedygtig ÅOP kan godt skyldes en meget lav rente – måske slet ingen – kombineret med mange gebyrer.

ÅOP skal altid oplyses i forbindelse med kreditaftaler. Har kreditgiver oplyst en for lav ÅOP, kan der ikke opkræves et højere beløb end svarende til den forkerte ÅOP.

Hvis kreditomkostningerne, som omfatter alle de omkostninger du skal betale i forbindelse med et lån, ikke er korrekt oplyst, kan der ikke opkræves en højere rente end Nationalbankens udlånsrente tillagt 5%.

Råd

Husk at renteudgifter kan trækkes fra i skat – det kan gebyrer ikke altid. To forskellige lånetilbud med samme ÅOP kan derfor godt vise sig at være meget forskellige efter skat. Hvis dit lån har en løbetid på mindre end 2 år kan du fratrække stiftelsesprovisioner og lignende engangsydelser i skat. Men du skal selv huske at gøre det på din selvangivelse.
Kilde: Skat (https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2047221)